Erkök Apartmanı

Kadıköy Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan proje