Moment İstanbul

Kartal’da 736 bağımsız bölüm olan yüksek katlı bir Kentsel Dönüşüm Projesi